Соңғы жаңарту

(Өзгертілген уақыты 9 сағат бұрын)
Жиынтық Бағалау ТЖБ, БЖБ, СОЧ, СОР Химия 8 Сынып

Жиынтық Бағалау ТЖБ, БЖБ, СОЧ, СОР Химия 8 Сынып

Әдістемелік Ұсыныстар Мұғалімдерге

Әдістемелік ұсыныстар 8-сынып білім алушыларына «Химия» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде әзірленген. Бұл ұсыныстар 8-сынып «Химия» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.

Бағалау Тапсырмалары

Әдістемелік ұсыныстарда бөлімдер мен ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Бұл тапсырмалар мұғалімдерге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

1-Тоқсан

 • 8.1А «Атомдағы электрондардың қозғалысы»: Атом құрылымы және электрондардың қозғалысы туралы түсінік береді.
 • 8.1B «Заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері»: Заттардың химиялық формулаларын және реакция теңдеулерін құруға үйретеді.
 • 8.1С «Металдар белсенділігін салыстыру»: Металдардың белсенділік қатарын салыстыру арқылы олардың қасиеттерін зерттейді.

2-Тоқсан

 • 8.2А және 8.2В «Зат мөлшері» және «Стехиометриялық есептеулер»: Зат мөлшерін анықтау және стехиометриялық есептеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады.
 • 8.2С «Химиялық реакциядағы энергиямен танысу»: Химиялық реакциялардағы энергия өзгерістерін түсіндіреді.
 • 8.2D «Сутек. Оттек және озон»: Сутек, оттек және озонның қасиеттері мен қолданылуын зерттейді.

3-Тоқсан

 • 8.3А «Химиялық элементтердің периодтық жүйесі»: Химиялық элементтердің периодтық жүйесі мен олардың қасиеттерін талдайды.
 • 8.3B «Химиялық байланыс түрлері»: Химиялық байланыстардың түрлерін және олардың ерекшеліктерін зерттейді.
 • 8.3C «Ерітінділер және ерігіштік»: Ерітінділердің құрамы мен ерігіштік қасиеттерін қарастырады.

4-Тоқсан

 • 8.4А «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс»: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарын және олардың генетикалық байланысын түсіндіреді.
 • 8.4B «Көміртек және оның қосылыстары»: Көміртек және оның қосылыстарының қасиеттерін зерттейді.
 • 8.4C «Су»: Судың қасиеттері мен маңызын қарастырады.

Бағалау Критерийлері

Әдістемелік ұсыныстарда бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Бұл бағалау критерийлері мұғалімдерге білім алушылардың оқу жетістіктерін дәл және объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Әдістемелік ұсыныстар жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп және өңірлік үйлестірушілеріне, сондай-ақ басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Ресми Ресурстарды Қолдану

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттардағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

Мазмұны

1 - Тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

 • 8.1А «Атомдағы электрондардың қозғалысы»
 • 8.1B «Заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері»
 • 8.1С «Металдар белсенділігін салыстыру»

2 - Тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

 • 8.2А және 8.2В «Зат мөлшері» және «Стехиометриялық есептеулер»
 • 8.2С «Химиялық реакциядағы энергиямен танысу»
 • 8.2D «Сутек. Оттек және озон»

3 - Тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

 • 8.3А «Химиялық элементтердің периодтық жүйесі»
 • 8.3B «Химиялық байланыс түрлері»
 • 8.3C «Ерітінділер және ерігіштік»

4 - Тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

 • 8.4А «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Генетикалық байланыс»
 • 8.4B «Көміртек және оның қосылыстары»
 • 8.4C «Су»

Бұл әдістемелік құрал мұғалімдерге 8-сынып «Химия» пәні бойынша жиынтық бағалауды тиімді жоспарлау және өткізуге көмектеседі.

Жиынтық Бағалау Химия 8 Сынып, ТЖБ Химия 8 Сынып, БЖБ Химия 8 Сынып, СОЧ Химия 8 Сынып, СОР Химия 8 Сынып

Жиынтық Бағалау Химия 8 Сынып Скачать.pdf

You Might Also Like

Жаңалықтар

Жарнама