بالالىق ءولدى، ءبىلدىڭ بە؟
بالالىق ءولدى، ءبىلدىڭ بە؟
جىگىتتىككە كەلدىڭ بە؟
جىگىتتىك ءوتتى، كوردىڭ بە؟
كارىلىككە كوندىڭ بە؟
كىم بىلەدى، سەن كاپىر،
باياندىدان ءسوندىڭ بە،
بايانسىزعا ءتوندىڭ بە؟
الدە، اينالىپ، كىم بىلەر،
بوتالى تۇيە سەكىلدى،
قورادان شىقپاي ءولدىڭ بە؟


You Might Also Like