دىنمۇحامەد قونايەۆ: ءومىربايانى، ساياسي مانسابى جانە مۇراسى

 

قونايەۆ، قازاقستان، ساياساتكەر، كەڭەس وداعى، مۇرا

قىسقاشا ءومىربايانى

1912 جىلى قازاقستاندا دۇنيەگە كەلگەن دىنمۇحامەد قونايەۆ (Dinmukhamed Kunayev) كەڭەستەر وداعى كەزەڭىندەگى ەڭ بەلگىلى قازاق ساياساتكەرلەرىنىڭ ءبىرى. ونىڭ ءومىربايانى قازاقستاننىڭ سوۆەت كەزەڭىندەگى تاريحىمەن تىعىز بايلانىستى.

ساياسي مانسابى

قونايەۆتىڭ ساياسي مانسابى كەڭەس وداعى كەزەڭىندە قازاق كسر-ىنىڭ ەكونوميكالىق جانە مادەني دامۋىنا زور ىقپال ەتتى. ونىڭ باسشىلىعىندا قازاقستان ونەركاسىپتە جانە اۋىل شارۋاشىلىعىندا ۇلكەن جەتىستىكتەرگە جەتتى.

 

## مۇراسى

دىنمۇحامەد قونايەۆتىڭ مۇراسى قازاقستاننىڭ تاريحىندا ەرەكشە ورىن الادى. ونىڭ قازاقستانعا قوسقان ۇلەسىنىڭ ماڭىزى زور جانە ونىڭ جەتىستىكتەرى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن قۇرمەتپەن ەسكە الىنادى.

You Might Also Like