قويمايسىڭ بەي سكاچات مينۋس تەكست پەسني

قايرات نۇرتاس – قويمايسىڭ بەي سكاچات تەكست كايرات نۋرتاس - كويمايسىن بەي (2024) جۇكتەۋ

 

قويمايسىڭ بەي سكاچات

قويمايسىڭ بەي سكاچات مينۋس

 

اينالام قالا ءۇي
قوناق ءۇي قارانعىي
بولادى قاشان ءۇي ايۋي
كەتىپ قالىپ كەپ تۇرىپ
كىرە الماي ءجۇر
بىلە تۇرىپ كورىپ تۇرىپ
قيالماي ءجۇر ول
قيالماي ءجۇر ول
قويمايمىزبي
قويمايمىزبي


قايىرماسى:


قويمايسىڭبي
تونبايسىڭبي
جارىق دۇنيە
قويمايمىزبي


ءوزىڭ قالىپ تۇندە كوپ جىلايسىڭ
ۇنايم با مەن ساعان جاقتىرمايسىڭ
ۇمىتام دەپ ءوزىڭدى كوپ الدايسىڭ
كىمدى الدايسىڭ تاعى الدايسىڭەي
قويمايسىڭبي قويمايسىڭبي

 

 

قايرات نۇرتاس – قويمايسىڭ بەي سكاچات مينۋس تەكست كايرات نۋرتاس - كويمايسىن بەي (2024) جۇكتەۋ

 

 

قايرات نۇرتاس قويمايسىڭبي
Kairat Nurtas Qoimaisyn be
كايرات نۋرتاس كويمايسىن بەي

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما