تay ءبىر اڭىز
تay ءبىر اڭىز،
تاۋ - داستان.
تاۋسىلماعان ءاۋ باستان.
توقتاپ قالعان كەرۋەن،
بىر-بىرىمەن جالعاسقان.
جەتەر جەرگە جەتكەندە،
كەرۋەنشى كەتكەندە،
شىعىس پەن باتىستى،
جالعاستىرىپ شوككەن بە؟
بۇلتتان بۇيدا تاعىنىپ،
كوكتەن كورپە جامىلىپ،
تاۋلار جاتىر اڭىرىپ،
ساپارلارىن ساعىنىپ.
جەتەر جەرگە جەتكەسىن،
ماڭگىلىككە شوككەسىن!
وياتپاڭدار، بايقاڭدار!
تاۋلار تۇرىپ كەتپەسىن،
تاۋ ءبىر اڭىز،
تاۋ - داستان.
تاۋسىلماعان ءاۋ باستان.
انا - جەردىڭ توسىنە،
الىپ ءسابي جارماسقان.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما