Соңғы жаңарту

(Өзгертілген уақыты 5 күн бұрын)
Көпбұрыштың түрлері

Көпбұрыштар – бұл бірнеше түзу сызықтардан құрылған геометриялық фигуралар. Олардың түрлері қырының санына және қырларының ұзындығына, бұрыштарының өлшемдеріне байланысты әр түрлі болады. Міне, көпбұрыштардың негізгі түрлері:

 1. Үшбұрыштар (Триангулярлық көпбұрыштар): Үш қыры және үш бұрышы бар. Олардың ішінде:

  • Тең жақты үшбұрыш: Үш қыры мен үш бұрышы тең.
  • Тең бұрышты үшбұрыш: Екі қыры тең, бірақ үшіншісі өзгеше.
  • Түрлі жақты үшбұрыш: Үш қырының бәрі әр түрлі ұзындықта.
 2. Төртбұрыштар (Квадрилатералдық көпбұрыштар): Төрт қыры және төрт бұрышы бар. Олар:

  • Шаршы: Төрт қыры тең және төрт бұрышы тең (90 градус).
  • Тікбұрыш: Төрт бұрышы тең (90 градус), бірақ қарсы қырлары ғана тең.
  • Ромб: Төрт қыры тең, бірақ бұрыштары тең емес.
  • Параллелограмм: Қарама-қарсы қырлары параллель және тең ұзындықта.
  • Трапеция: Екі қыры параллель, қалған екеуі параллель емес.
 3. Бесбұрыштар (Пентагоналдық көпбұрыштар): Бес қыры және бес бұрышы бар.

 4. Алтыбұрыштар (Гексагоналдық көпбұрыштар): Алты қыры және алты бұрышы бар.

 5. Жетібұрыштар (Гептагоналдық көпбұрыштар): Жеті қыры және жеті бұрышы бар.

 6. Сегізбұрыштар (Октагоналдық көпбұрыштар): Сегіз қыры және сегіз бұрышы бар.

Бұлардан басқа да көпбұрыштар бар, олардың саны қырларының санына байланысты артады. Көпбұрыштардың түрлері олардың ішкі қасиеттеріне (мысалы, тең бұрыштылығына немесе қырларының теңдігіне) байланысты ажыратылады. Көпбұрыштар геометрияда, сәулетте, өнерде және күнделікті өмірде әртүрлі тәсілдермен қолданылады.

 

 

Көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы периметрі табу формуласы түрлері периметрі ауданы жіктелуі қабырғаларының ұзындығын өлше ортогональ проекциясының ауданы қабырғалар санын табу сыртқы бұрыштарының қосындысы

You Might Also Like

Жаңалықтар

Жарнама