ناۋرىز تۋرالى تاقپاق بالاباقشادا

ناۋرىز – جاڭا كۇن، باستاماسى،
جەر انانىڭ مەرەكەسى.
قۋانىشقا بولەنەمىز،
ناۋرىزدا ءبىز داستۇرلەسىپ.

كوكتەم كەلىپ، گۇل اشىلار،
ناۋرىز كوجە – ءدامى تاتىر.
بىر-بىرىمىزگە جىلى ءسوز،
ايتامىز، كۇلىپ وينايمىز.

بالاباقشا شاتتىققا تولى،
ءبارىمىز دە دوسپىز، بولى.
ناۋرىزداعى ءاربىر كۇن،
جارقىن بولسىن، تولى قىزىققا مۇن.

بۇل مەرەكە – باستاۋى جاڭا،
بارىمىزگە بەرسىن شاتتىق، شابا.
ناۋرىز تويى – قۋانىشىمىز،
بىرلىگىمىزدىڭ نىشانى، تىرلىگىمىز.

 

ناۋرىز تۋرالى تاقپاق،

ناۋرىز تۋرالى تاقپاق بالاباقشادا،

22 ناۋرىز تاقپاق بالاباقشاعا،

ناۋرىزعا ارنالعان تاقپاقتار

You Might Also Like