ول وسى سۋرەتتەردى ءتۇسىرۋ ءۇشىن باسىن قاۋىپكە تىكتى، ناتيجەسى تاماشا.

داشا كوند (كوندراتيەۆا) دارىندى فوتوگراف. ول ءوزىنىڭ تۋىندىلارى ءۇشىن كەز-كەلگەن نارسەگە دايىن. تومەندەگى جابايى اڭدارمەن تۇسكەن سۋرەتتەرىن تاماشالاڭىزدار:

 

 

 

 

 

 

 

سۋرەتتەر dasha-kond.com سايتىنان الىندى


You Might Also Like