قۇربان ايت 2024: مەرەكەدەگى دەمالىس كۇندەرى جانە ايت نامازى

2024 جىلى قۇربان ايت مەرەكەسى 17 ماۋسىم، دۇيسەنبىگە تۇسەدى. بۇل تۋرالى infohub.kz حابارلايدى.

قازاقستاندا قۇربان ايت ورازا ايتتان كەيىن 70 كۇن وتكەندە تويلاناتىن مۇسىلمانداردىڭ قاسيەتتى مەرەكەسى رەتىندە كۇنتىزبەدە قىزىلمەن بەلگىلەنگەن.

دەمالىس كۇندەرى

بيىل قازاقستاندىقتار قۇربان ايت مەرەكەسىندە قاتارىنان 3 كۇن دەمالادى:

  • 15 ماۋسىم (سەنبى)
  • 16 ماۋسىم (جەكسەنبى)
  • 17 ماۋسىم (دۇيسەنبى)

قۇربان ايت مەرەكەسىنىڭ راسىمدەرى

قۇربان ايتتىڭ العاشقى تاڭىندا ەلىمىزدەگى بارلىق مەشىتتەردە ايت نامازى وقىلادى. ايت نامازىنان كەيىن ءۇش كۇن ىشىندە جاعدايى بار مۇسىلماندار قۇربان شالۋ ءراسىمىن ورىندايدى.

 

You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما