حالقىم باردا
شىنىمەنەن دوس جوق-اۋ دوس جوق مەندە.
سوندا قالاي، ءومىرىم بوسقا وتكەن بە؟!
وسىلاي ءبىر بايلامعا كەلدىم بۇگىن،
قارادىم دا سۇيىسكەن قوس كەپتەرگە.
مەندە ارامدىق جوق ەدى الابوتەن،
دوسسىز ءومىر جالعاندا قاراڭ ەكەن.
قاق جارىلعان قاۋىمعا قايران جۇرەك،
قاشان عانا قاڭىراپ قالار ەكەن؟!
ءسال سابىر ەت، ەي دوسىم، جاسىماعىن،
دوسسىزبىن دەپ مەن نەگە اشىنامىن؟!
دوس كەپ مەندە، قاشاننان دوسىم - حالقىم،
قارايمىن دا مەن سوعان باسىلامىن.
دوسسىزبىن دەپ ايتا المان حالقىم باردا،
ساياسىندا حالقىم بار سالقىنداۋعا.
قارعاماسا بولعانى حالقىم مەنى،
اينالماسا بولعانى نارقىم داۋعا...
ءقالت-قۇلت ەتىپ، مەيلى، مەن كۇن كەشەيىن،
كۇن كەشەيىن، ەلىممەن بىرگە وسەيىن.
مەنى ازىرگە، ەي، تاعدىر، مازالاما؟
ەمىن-ەركىن جۇرتىممەن تىلدەسەيىن!


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما