مەن سالەم جازامىن

مەن سالەم جازامىن،
قاراعىم قالقاما.
قايعىڭنان ازامىن،
بارۋشى ايتا ما؟

كۇن بويى كۇتەمىن
كەلەر دەپ حابارىڭ.
قايعىرماي نە ەتەمىن،
بىزدە جوق نازارىڭ.

كوڭىلگە جۇبانىش،
سەن ەدىڭ بازارىم.
سەنسىز جوق قۋانىش،
توزدى ەندى اجارىم.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما