قازاق تىلىندە قانشا داۋىستى دىبىس بار؟

قازاق تىلىندە 12 داۋىستى دىبىس بار. ولار مىنالار:

 1. ا
 2. ءا
 3. ە
 4. ي
 5. و
 6. ءو
 7. ۋ
 8. ۇ
 9. ءۇ
 10. ى
 11. ءى
 12. ە

بۇل دىبىستار داۋىستى جانە جۋان داۋىستى، جىڭىشكە داۋىستى بولىپ ەكىگە بولىنەدى.

 • جۋان داۋىستى دىبىستار: ا، و، ۇ، ى
 • جىڭىشكە داۋىستى دىبىستار: ءا، ە، ءى، ءو، ءۇ

سونىمەن قاتار، ي، ۋ، ە دىبىستارى جۋان جانە جىڭىشكە داۋىستىلارعا بايلانىستى ءارتۇرلى سوزدەردە قولدانىلۋى مۇمكىن.

You Might Also Like