جۇيرىك ات، كوڭىل اشار قىران، تازى
جۇيرىك ات، كوڭىل اشار قىران، تازى،
جىگىتتى جىبەرمەيدى مالدىڭ ازى.
اركىم-اق جاماندىققا كوڭىل بەردى،
تىياتىن بولماعان سوڭ مىقتى قازى.
ءسوزى بار زامانداستىڭ تەرىسقاقپاي،
جاراسساشى بىر-بىرىنە ايتقان نازى،
تۇيعىنعا كۇشىگەندەر اۋىز سالىپ،
جەم بولدى قارعا، ۇزاققا قوڭىر قازى.
باسشىمىز ەل پايداسىن سويلەمەيدى،
بىلگىشتەر بۇل جۇمىسقا ەمەس رازى.
كوپتەن-كوپ ىزدەگەنى بۇلىنشىلىك،
قانشا ايتىپ تاۋسىلمايدى ەش ارازى.
ءالى جوق اڭقىلداما تۇسەر جارعا،
ايتپاسا، قايدان ءبىلسىن، ەل سابازى.
ءالى ءجۇر ءبىزدىڭ قازاق ناداندىقتا،
قور بولىپ سول سەبەپتەن ونەرپازى.


You Might Also Like

جاڭالىقتار

جارناما